Rodinné pasy

Ve všech střediscích poskytujeme držitelům platných Rodinných pasů slevu na ubytování 10%. Držitelem pasu se rozumí osoba, jejíž jméno je uvedeno na zadní straně karty, sleva se vztahuje na členy rodiny držitele. Držitelem karty je rodič. Členy rodiny se rozumí rodiče a jejich děti do 18 let. Počet dětí na něž se sleva vztahuje je neomezen. Podkladem pro poskytnutí slevy pro celou rodinu je předložení alespoň jedné karty Rodinný pas. Další informace na www.rodinnepasy.cz.

© 2010–2017 Sportovní a turistické centrum | Mapa stránek | webdesign