Úpice – výchozí místo pro turistiku a výlety do okolí za poznáním 

Jako strážní osada, která chránila obchodní stezky, vznikla Úpice kolem roku 1200. Zpočátku patřila do vízmburského panství, které své Úpici udělilo mnohá práva (hrdelní, tržní, vaření piva apod.). V době husitské stála Úpice na straně kalicha a tak byla dvakrát vypálena katolickými Slezany (1421 a 1425). Další velký požár postihl městečko v roce 1625. Za třicetileté války do Úpice třikrát vpadli Švédové (v období 1632 až 1637). V prusko-rakouské válce, před bitvou u Trutnova v ruce 1866, leželo v Úpici pruské vojsko. Ve druhé polovině 19. století dochází v Úpice ke značnému rozvoji především textilního průmyslu. V Úpici prožily své mládí a děti MUDr. Antonína Čapka, Helena, Josef a Karel. Narodila se zde známá malířka Julie W. Mezerová, která má dodnes svou galerii v Městském muzeu ve staré radnici na náměstí. Významnou tradici má v Úpici ochotnické divadlo (budova divadla Aloise Jiráska postavena v r. 1938). Velmi známá je úpická hvězdárna (otevřená v r. 1959), proslulá především výzkumem Slunce a jeho aktivit. Ve hvězdárně je možné si dohodnout prohlídku s odborným výkladem. V současnosti má Úpice téměř 6.000 obyvatel.

© 2010–2017 Sportovní a turistické centrum | Mapa stránek | webdesign